Inne
8 marca 2018

Specyfika uzależnienia od alkoholu u kobiet

Polacy piją. Choć to zdanie zakrawa na krzywdzący stereotyp, niestety tkwi w nim wiele prawdy. Wśród wielu społecznych problemów, które pojawiają się w Polsce, szczególne znaczenie ma uzależnienie od alkoholu. Nałóg przybiera różne oblicza. Niekoniecznie musi wiązać się z zaniedbywaniem rodziny, przemocą, ubóstwem czy utratą pracy. Niekiedy niszczy osobę uzależnioną przez wiele lat, nie będąc zauważonym przez nikogo z zewnątrz. Uzależnienie od alkoholu dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety, choć można wyróżnić pewną specyfikę jego przebiegu i przyczyn w zależności od płci nadmiernie pijącej osoby. Jak uzależniają się kobiety? Dlaczego sięgają po alkohol i w jaki sposób rozwija się ich nałóg?

Uzależnienie od alkoholu - objawy

Nowoczesne systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych skłaniają się ku temu, by ująć nadużywanie alkoholu w jedną jednostkę, ukształtowaną na kontinuum - jej nazwa to "szkodliwe używanie alkoholu". W swojej praktyce lekarze, terapeuci uzależnień i psycholodzy wyróżniają różne, osobne zjawiska, takie jak nadużywanie alkoholu, picie ryzykowne, szkodliwe oraz uzależnienie od alkoholu. Picie ryzykowne może zamienić się w picie szkodliwe. Stąd często zaskakująco krótka droga prowadzi ku pełnoobjawowemu uzależnieniu. Choć ta jednostka chorobowa ma różne oblicza, zawsze wyróżniają ją specyficzne objawy.

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

1. Odczuwanie głodu alkoholowego, nieodpartej chęci napicia się, stwarzanie okazji, by spożywać alkohol.
2. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu alkoholu lub zmniejszenie przyjmowanej ilości (zespół abstynencyjny obejmuje nadwrażliwość na bodźce, niepokój, skoki ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, drżenie rąk, nudności, wymioty, w skrajnych przypadkach także halucynacje, drgawki, majaczenia).
3. Początkowe zwiększenie tolerancji na alkohol, a w późniejszych stadiach uzależnienia jej stopniowe zmniejszenie.
4. Niemożność sprawowania kontroli nad piciem - trudności w przerwaniu picia lub ograniczeniu ilości alkoholu.
5. Coraz większe skupienie na piciu kosztem zaniedbywania pracy, rodziny, bieżących obowiązków, rezygnacji z zainteresowań.
6. Picie pomimo świadomości, że skutki uzależnienia są groźne dla funkcjonowania społecznego, zdrowia, życia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Jakie są objawy alkoholizmu? - alkoholwrodzinie.pl

Uzależnienie od alkoholu - statystyki

Badania wskazują, że bardziej podatni na alkoholizm są mężczyźni. Do popadania w ten groźny nałóg predysponuje ich wiele cech, takich jak większa skłonność do ryzyka, silniejsza potrzeba poszukiwania stymulacji, ale także większa fizjologiczna tolerancja alkoholu, która skłania do spożywania większych ilości trunków. Ostatnimi czasy rośnie jednak procent kobiet uzależnionych od alkoholu.

uzależnienie kobiet

Uzależnienie od alkoholu - prezentacja

Specyfika nadużywania alkoholu u kobiet zwykle wygląda nieco inaczej, niż u mężczyzn. Różnią się szczególnie powody, dla których osoba zaczyna popadać w nałóg. Badania pokazują, że mężczyźni piją głównie w poszukiwaniu dobrej zabawy, wrażeń, po to, by uzyskać odmianę od monotonnej codzienności. Dużą rolę w rozwoju ich uzależnienia odgrywają motywy społeczne. Z kolei dla kobiet picie alkoholu jest sposobem na radzenie sobie z lękami, przygnębieniem, stresami codziennego życia.

Uzależnienie u kobiet często współwystępuje z takimi zaburzeniami, jak depresja lub zespół obsesyjno-kompulsywny. Bardzo podobne przyczyny ma uzależnienie od leków nasennych i uspokajających, które z alkoholem łączy także fizjologiczny efekt stosowania - sedacja, inaczej uspokojenie, wyciszenie układu nerwowego. Dlatego właśnie u kobiet często współwystępuje uzależnienie od takich leków i uzależnienie od alkoholu.

Zazwyczaj pijące szkodliwie kobiety długo ukrywają swój nałóg, skrzętnie zacierając jego ślady i maskując efekty. Bardzo długo wywiązują się z codziennych obowiązków pozornie bez zarzutu. Z tego powodu trafią do ośrodków terapii uzależnień już w mocno rozwiniętej fazie nałogu.

Warto również zauważyć, że ze względu na postępujące zmiany społeczne modele uzależnienia u kobiet i mężczyzn coraz bardziej się unifikują. Więcej istotnych informacji oraz pomoc znajdziesz na stronie http://alkoholizm.terapie.net.pl/

Redakcja
to2.pl

Zobacz

3 czerwca 2024

Co powinien posiadać dobry plecak na laptopa?

Dobrze dobrany plecak na laptopa to podstawa dla osób, które często przemieszczają się z tym...
30 kwietnia 2024

Kosmetyki samochodowe: Sekret lśniącego pojazdu

  Kosmetyki samochodowe stanowią tajemnicę lśniących i zadbanych pojazdów...
28 marca 2023

Kto zapłaci za szkody wyrządzone przez dziki?

Dzik to zwierzę, które żyje na wolności w lasach i polach. W Polsce jest ich bardzo dużo, a...