Inne
27 lutego 2023

Bon na cyfryzację czyli wsparcie finansowe dla transformacji cyfrowej

Zastanawiasz się, czy to właściwy moment, aby Twój biznes był napędzany danymi? Myślisz o wdrożeniu rozwiązań analitycznych business intelligence Intryguje Cię Power BI Szukasz możliwości optymalizacji i przyspieszenia raportowania? Bon na cyfryzację może sprawić, że wydaje się, że to najlepszy moment na to!

Nie wynika to jednak ze wszystkich trendów rynkowych i rzeczowych argumentów, które przytaczamy na tym blogu. Właśnie ruszył nabór wniosków w ramach Działania 6.2, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: "Wsparcie MŚP w cyfryzacji - Bony na cyfryzację" PARP może przyznać do 110 mln zł łącznego dofinansowania dla sektora MŚP.

Źródłem pomysłu na działanie jest epidemia COVID-19. Projekt wspiera przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w technologie, aby przekształcić swój biznes. Buduje m.in. większą odporność ich biznesu na zawirowania, które pojawiają się wraz z kolejnymi blokadami.

Polska agencja rozwoju przedsiębiorczości

Konkurs ma na celu pomoc MŚP we wdrażaniu technologii cyfrowych w celu dostosowania się do zmieniających się warunków epidemii chorób zakaźnych człowieka, w tym pandemii COVID-19.

Należy pamiętać, że dofinansowanie otrzymają tylko te projekty, które mają szansę przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększyć jej odporność na przyszłe kryzysy. Projekt musi poprawić konkurencyjność firmy, zoptymalizować procesy, zwiększyć efektywność w firmie lub we współpracy i kooperacji z dostawcami i klientami, dać możliwość poszerzenia rynków zbytu lub zaoferować dodatkowe produkty lub usługi.

Powyższe założenia w pełni wspiera wdrożenie rozwiązań analityczno-raportowych z klasy Business Intelligence oraz przejście do cyfrowej transformacji w organizacje podejmujące decyzje w oparciu o dane. Do jednego, zintegrowanego centrum wiedzy, które dostarcza informacji o finansach, procesach i działaniach firmy, mogą mieć dostęp partnerzy i pracownicy z różnymi uprawnieniami. Jest to świetne rozwiązanie dla wielu obecnych wyzwań stojących przed firmami.

Istotne szczegóły dotyczące bonów na cyfryzację

Jakie są kluczowe punkty, które należy rozważyć, patrząc na możliwość finansowania wdrożenia rozwiązań business intelligence za pomocą bonu na cyfryzację

 1. Twoje wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu. Oznacza to, że Twój wkład nie powinien przekroczyć 15% całkowitych kosztów projektu.
 2. Wartość projektu (całkowity koszt kwalifikowany) musi zawierać się w przedziale 60 000,- 300 000 zł.
 3. Dofinansowanie otrzymają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzeniem tego jest wpis do rejestru.
 4. Dotacja ze środków unijnych jest bezzwrotna.
 5. Projekty będą rozliczane w kwotach ryczałtowych na podstawie dokumentów potwierdzających realizację projektu (tzw. uproszczona forma rozliczenia projektu).
 6. Nabór wniosków otwiera się 20 września i kończy 20 października 2021 roku. Możliwe jest jednak, że PARP zamknie nabór wcześniej w przypadku znacznego zainteresowania i/lub dużej liczby wniosków.
 7. Dofinansowanie obejmuje zarówno komponent opcjonalny (usługi programistyczne, gotowe oprogramowanie, licencja - min.) 60 000 zł), a także komponent opcjonalny (środki trwałe i usługi doradcze oraz usługi szkoleniowe).
 8. Największe szanse na dofinansowanie będą miały firmy, które zostały szczególnie dotknięte pandemią COVID-19 pod względem biznesowym (określone branże wg PKD, znaczny spadek przychodów rok do roku w 2020 r. w stosunku do 2019 r.).

Cyfryzacja

A1 Europe - Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację, w oparciu o powyższe kryteria, to doskonała okazja do zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań analityki biznesowej klasy Business Intelligence z wykorzystaniem Microsoft Power BI, najszybciej rozwijającej się platformy. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, a także naszej wiedzy i doświadczenia, możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie.

 • Wielowymiarowa analityka (od ogólnych do szczegółowych we wszystkich strukturach i przedziałach czasowych), weryfikacja odchyleń, analizy predykcyjne, wielowymiarowa sprzedaż mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży.
 • Koszty - Jest to możliwe dzięki szczegółowej analityce, która może być gromadzona na niemal nieskończonych poziomach, dostosowanych do potrzeb i wymagań organizacji. Możliwość analizowania odchyleń lub zmian w czasie.
 • Marżowość - wynik szczegółowej analizy marży bezpośredniej, rentowności w poszczególnych liniach biznesowych, rentowności dla całego przedsiębiorstwa na poziomie sukcesywnym, symulacja wpływu zmian określonych parametrów na wyniki finansowe.
 • Marketing - na podstawie szczegółowej analizy wszystkich działań w tym obszarze (zarówno online jak i offline) (analiza skuteczności kampanii, analiza konwersji, optymalizacja budżetu marketingowego itp. ),
 • Logistyka - W wyniku uzyskania narzędzia do analizy zapasów, analizy rotacji zapasów itp.
 • HR - Poprzez uzyskanie dostępu do analizy wydajności zespołów (alokacja roboczogodzin, marże aktywności pracowników itp. ),
 • Inne operacje - Poprzez uzyskanie centralnego dostępu do określonych wskaźników wydajności dla dowolnego obszaru działalności firmy,

Od wielu lat ściśle współpracujemy z naszymi klientami w zakresie ubiegania się o dofinansowanie. Chętnie przeprowadzimy Państwa przez formalny i koncepcyjny proces wdrożenia projektu analityki biznesowej i raportowania wspieranego poprzez bony na cyfryzację. Ocenimy, czy Państwa firma kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania i pomożemy w jego realizacji. Dowiedz się więcej wchodząc na http://www.a1europe.pl/poir-6-2-bony-na-cyfryzacje/

Redakcja
to2.pl

Zobacz

30 kwietnia 2024

Kosmetyki samochodowe: Sekret lśniącego pojazdu

  Kosmetyki samochodowe stanowią tajemnicę lśniących i zadbanych pojazdów...
28 marca 2023

Kto zapłaci za szkody wyrządzone przez dziki?

Dzik to zwierzę, które żyje na wolności w lasach i polach. W Polsce jest ich bardzo dużo, a...
21 września 2022

Chcesz pracować jako opiekunka seniora w Niemczech? Dowiedz się jak działają agencje...

​Wyjeżdżając do pracy w opiece w Niemczech masz dwie możliwości. Możesz zorganizować...