Inne
28 marca 2023

Kto zapłaci za szkody wyrządzone przez dziki?

Dzik to zwierzę, które żyje na wolności w lasach i polach. W Polsce jest ich bardzo dużo, a ich populacja stale rośnie. Jednak, wraz z ich rosnącą liczbą, rośnie również liczba szkód, które wyrządzają w gospodarstwach rolnych i ogrodach. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziki?

Kiedy dzik wyrządza szkody?

Dzik może wyrządzić szkody, kiedy wchodzi na teren prywatny i niszczy uprawy, ogrody czy posesje. Szczególnie dotkliwe są szkody wyrządzone na plantacjach owocowych czy uprawach rolnych, gdzie w jednym sezonie dziki mogą spowodować straty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Szkody te mogą być bardzo dotkliwe dla właścicieli, zwłaszcza wtedy, gdy nie są ubezpieczone.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziki?

Polskie prawo precyzuje, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziki spoczywa na właścicielu lub użytkowniku terenu, na którym te szkody powstały. Oznacza to, że jeśli dziki zniszczą uprawy na prywatnej posesji, to właściciel tej posesji ponosi odpowiedzialność za te szkody.

Jednak, w niektórych sytuacjach, odpowiedzialność ta może być ograniczona. W przypadku, gdy szkody zostały wyrządzone na terenie, który jest ogólnodostępny, jak na przykład w parku publicznym, odpowiedzialność za nie spoczywa na organie zarządzającym tym terenem. Jeśli właściciel lub użytkownik terenu nie był w stanie powstrzymać dzików przed wyrządzeniem szkód, na przykład poprzez ustawienie ogrodzeń, to odpowiedzialność może zostać ograniczona lub nawet wyłączona. W takiej sytuacji ważne jest jednak, aby właściciel terenu złożył pisemne zgłoszenie szkody w miejscowym urzędzie gminy w ciągu 14 dni od momentu jej powstania.

Co zrobić, gdy dzik wyrządzi szkody?

Jeśli dzik wyrządził szkody, warto działać szybko i złożyć stosowne zgłoszenie w urzędzie gminy. Wymagane dokumenty to: pisemne zgłoszenie szkody, protokół szkody, dokument potwierdzający własność lub użytkowanie terenu oraz kosztorys szacunkowy szkód. Po złożeniu zgłoszenia, w ciągu 14 dni od jego otrzymania, pracownik urzędu gminy powinien zlecić wykonanie oględzin miejsca, gdzie wyrządzono szkodę, oraz sporządzenie protokołu szkody. Następnie, na podstawie dokumentów przedstawionych przez właściciela terenu, urząd gminy dokonuje wstępnej oceny szkody i ustala jej wartość.

W przypadku szkód rolniczych wyrządzonych na uprawach rolnych, warto pamiętać, że w niektórych przypadkach można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia. Warto więc wcześniej zorientować się, czy nasze uprawy są ubezpieczone od szkód wyrządzonych przez dziki. Jeśli szkoda zostanie wyceniona, właściciel terenu może ubiegać się o odszkodowanie w Urzędzie Gminy, którego praca polega na rozpatrywaniu wniosków o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez dziki. W przypadku, gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, urząd wypłaci właścicielowi terenu odszkodowanie na podstawie ustalonej wartości szkody.

Jak uniknąć szkód wyrządzonych przez dziki?

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie szkód wyrządzonych przez dziki jest ustawienie ogrodzenia wokół upraw czy posesji. Powinno ono być wykonane z odpowiedniego materiału, który zapewni bezpieczeństwo przed dzikami, jak na przykład siatka stalowa lub przesłona z drutu kolczastego. Warto również pamiętać o tym, że dziki nie lubią zapachu cytryn, więc można spryskać płot cytrynową esencją, aby odstraszyć zwierzęta. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie postawić ogrodzenia, warto zainwestować w specjalne urządzenia odstraszające dziki. Są to przede wszystkim urządzenia emitujące ultradźwięki lub falę dźwiękową, które działa na zasadzie odstraszania dzików od upraw i posesji.

Podsumowanie

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziki spoczywa na właścicielach lub użytkownikach terenu, na którym te szkody powstały. Jednak w niektórych przypadkach, odpowiedzialność ta może być ograniczona lub wyłączona. Warto pamiętać, że działania mające na celu ochronę upraw i posesji przed dzikami, takie jak ustawienie ogrodzeń czy inwestycja w urządzenia odstraszające dziki, są najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie szkód wyrządzonych przez to dzikie zwierzę.

Redakcja
to2.pl

Zobacz

3 czerwca 2024

Co powinien posiadać dobry plecak na laptopa?

Dobrze dobrany plecak na laptopa to podstawa dla osób, które często przemieszczają się z tym...
30 kwietnia 2024

Kosmetyki samochodowe: Sekret lśniącego pojazdu

  Kosmetyki samochodowe stanowią tajemnicę lśniących i zadbanych pojazdów...
27 lutego 2023

Bon na cyfryzację czyli wsparcie finansowe dla transformacji cyfrowej

Zastanawiasz się, czy to właściwy moment, aby Twój biznes był napędzany danymi? Myślisz o...